Damgaard er en ingeniørteknisk rådgivningsvirksomhed med fokus på energi og byggeri. Siden firmaets start i 1997 er der opbygget en betydelig kompetence inden for vores fokusområder.

Inden for vores fokusområder er bæredygtige, klimavenlige løsninger vores røde tråd.

På Energiområdet har Damgaard specialiseret sig i analyser, planlægning og projektering af store komplekse energisystemer som løsninger til byer eller bydele. Det kan være samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger, men også detailprojekter til systemer med store varmepumper, solenergi, køling, varmecentraler, sæsonlagring af energi, fjernvarmesystemer mv. Vi rådgiver i planlægningsfasen, udfører projektet og følger op efterfølgende.

Inden for byggeri dækker Damgaard Rådgivende Ingeniører alle fagområder ved traditionelle bygge- og anlægsopgaver, men også her er der særlig fokus på bæredygtighed med f.eks. speciale i optimering af afkøling i større boligers varmesystemer.  Vores tværfaglige ekspertise omfatter bygningskonstruktioner og statik samt alle former for byggetekniske installationer, energioptimering og indeklima.

Vi arbejder kontinuerligt på at optimere koncepter, procedurer samt faglige kompetencer. Deriblandt deltager vi i energistyrelsens forsknings- og udviklingsprojekter (EUDP) sammen med en række energivirksomheder.

 

Tag et kig i vores brochure
se hvad vi laver og mød teamet.

VORES YDELSER

Damgaard tilbyder generel ingeniørteknisk rådgivning med speciale inden for følgende områder:

• Fjernvarme
• Byggeri
• Industri

Damgaard Rådgivende Ingeniører dækker alle fagområder ved traditionelle bygge- og anlægsopgaver. Vores tværfaglige ekspertise omfatter bygnings-konstruktioner og statik samt alle former for byggetekniske installationer, energioptimering og indeklima.

Vi arbejder kontinuerligt på at optimere koncepter, procedurer samt vores faglige kompetencer.

FJERNVARME OG FJERNKØLING

 •   Bygherrerådgivning
 • Strategisk planlægning
 • Myndighedsbehandling
 • Teknisk design af fjernvarmeanlæg
 • Teknisk design af produktionsanlæg
 • Teknisk konstruktion af varmevekslerstationer og pumpesystem
 • Teknisk design af installationer hos kunden
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter og kontraktindgåelse
 • Byggeledelse
 • Teknisk inspektion
 • Køling og returtemperaturoptimering
 • Optimering af fjernvarmenettet
 • Optimering af produktionsanlæg
 • Vurdering af strukturel tilstand og teknisk due diligence
 • Generel rådgivning, såsom takststrukturer, tekniske forskrifter osv.
 • Byggepartnerskaber
 • 4. generation fjernvarmeanlægsdesign
 • Lavtemperatur-fjernvarmedesign
 • Bæredygtigt fjernvarmedesign
 • Byplanlægning til ny fjernvarme og køling
 • Design af stor varmepumpe
 • Sammenligning af DH-systemer
 • Rettidig omhu
 • 3d rørdesign
 • Avancerede spændingsberegninger for rørdesign

Damgaard har stor erfaring med rørsystemer og er et teknisk førende ingeniørfirma i den danske energisektor. Firmaet består af ekspertmedarbejdere og en række avancerede applikationer til at gennemføre projekterne til højeffektive processer

BYGGERI

Vi tilbyder en række bygningsrelaterede tjenester. Disse omfatter opførelse af nye bygninger, genopbygning, optimering af bygningers fysiske egenskaber, planlægning af bygningsvedligeholdelse osv. Derudover beskæftiger vi os med vurderinger af strukturelle forhold, installationer og systemer samt anvendelse og optimering af energi i bygninger.

 • Bygherrerådgivning
 • Helhedsplaner
 • Konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Projektudvikling
 • Energioptimering
 • Bygningsfysik
 • Projektering af nybyggeri
 • 3D design
 • Projektering af renovering
 • Projektering af om- og tilbygninger
 • Projektering af HVAC
 • Optimering ag varmeanlæg
 • Myndighedsbehandling
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrahering
 • Bygningsundersøgelser
 • Tilstandsvurdering og teknisk rettidig omhu

Damgaard har en række avancerede værktøjer til løsning af projekterne, der gør processen yderst effektiv.

IndustrI

Damgaard tilbyder rådgivning inden for mange forskellige områder af industrien.

Damgaard har mange års erfaring med databehandling, ingeniørdesign og beregning samt inspektion og robotteknologi, og vi har et bredt kendskab til mange forskellige industriopgaver og er en stærk samarbejdsrådgiver.

REFERENCER

Damgaard Rådgivende Ingeniører løser opgaver for både private og offentlige institutioner.
Det er vigtigt for os, at vores kunder får succes i deres projekter via kompetent løsning af opgaverne og godt samarbejde.

 

Her er et udsnit af kunder, vi har løst forskellige opgaver for:

FJERNVARME OG FJERNKØLING

BYGGERI

Industri

KONTAKT OS

Adm. direktør
Henning Staugaard Lambertsen
Tlf. 2925 2157
hela@damgaard-ri.dk

Regionsdirektør, Damgaard Vest
Peter Bode Nielsen 
Tlf. 5166 6540
pbn@damgaard-ri.dk

Damgaard
post@damgaard-ri.dk
CVR nr.: 33748922

Damgaard Øst
Algade 43
4000 Roskilde
Damgaard Vest
Mariane Thomsens Gade 4B, 4. sal
8000 Aarhus C

Vi er en moderne virksomhed med en flad organisation og fokus på projektledelse, kreativitet og kvalitetssikring i alle ydelser. Det sikrer vi med veluddannede og engagerede medarbejdere, der får projekterne godt fra start og løbende overvåger gennemførelsen af dem med styring og fokus på fremdrift.

Damgaard Rådgivende Ingeniører er ISO 9001 certificeret af Bureau Veritas.

Damgaard Rådgivende Ingeniører er et privat firma grundlagt af Mogens Damgaard Nielsen. Det ejes nu af administrerende direktør Henning Staugaard Lambertsen