Boligselskabet Birkebo – Renovering

I april 2012 har vi, under en rammeaftale i samarbejde med Paalsson Arkitekter, Thora Arkitekter og Andreas Bruun landskabsarkitekter, vundet et miniudbud som totalrådgiver ved renovering af bebyggelsen Birkerød Parkvej, afd. 06 under Boligselskabet Birkebo, som består af 183 boliger på i alt 13.245 m2. 

Rådgivningsopgaven består i at klarlægge behovet for og forestå yderligere nødvendig forundersøgelse i forbindelse med kvalificering af helhedsplanansøgning til Landsbyggefonden samt udføre almindelig rådgivning, jf. Rammeaftalen i forbindelse med gennemførelse af selve renoveringsopgaven.