Boligselskabet Sjælland – Udarbejdelse af vision og helhedsplanmed planer og budget for byggeskader og renovering.

Margrethegården i Ringsted. Bebyggelsen er opført omkring 1955 og består af 117 lejligheder.

En bygningsgennemgang har påvist nødvendighed af en omfattende renovering af installationer for afløb, el, vand- og varme samt renovering og energioptimering af bygningens klimaskærm, der sikrer en tilpasning af bygningens energimæssige ydeevne til nutidig standard (BR10). Herudover er badeværelser og køkkener nedslidte og utidssvarende.

Der foreligger arkitekt-idéoplæg på 3 løsningsforslag til renovering af badeværelser og køkkener samt sammenlægning og opdeling af lejligheder og etablering af beboerhus. Ansøgning er bilagt Visions- og Helhedsplan, og budget er fremsendt til Landsbyggefonden. Er godkendt.