Boligselskabet Sjælland – Østergade afd. 106 – Tølløse

Østergade afd. 106, Tølløse. Afdelingen består af 22 boliger i en tæt-lav bebyggelse, der er opført i 1979.

I boligerne er der konstateret fugtskader i badeværelser og råd i de omkransende vægge. Ved bygningsgennemgang er der endvidere konstateret manglende skivevirkning i tag- og loftkonstruktion, utilstrækkelig forankring af tag og vægge samt manglende bindere mellem skalmur og bagmur.

Ansøgningsmateriale bilagt løsningsforslag for udbedring af fejl og skader er fremsendt til Landsbyggefonden, der har meddelt tilsagn om finansiering. Projektet er udført i hovedentreprise i 2014.