Gentofte Fjernvarme – Udbygning af fjernvarme Fase 1 og Fase 2

Gentofte kommune har vedtaget en ambitiøs udbygningsplan for fjernvarmen, der omfatter hele kommunen og bidrager til at gøre energiforsyningen i hovedstadsområdet mere klimavenlig. 

Udbygningen foregår i 5 faser, hvoraf fase 1 og fase 3 p.t. finder sted nu. Det eksisterende ledningsnet bliver udvidet med i alt ca. 17 km hovedledninger i fase 1 og 20 km i fase 3. 

Damgaard er underrådgiver på udbygningen, som f.eks. består af udarbejdelse af forundersøgelser, projektering, byggeledelse, fagtilsyn, hydrauliske beregninger, lastprognoser, entreprenørudbud med kontraktforhandling, budgetter, økonomistyring, tidsplaner mv.