Gentofte Fjernvarme – 4. generations fjernvarme

Gentofte Fjernvarme udbygger på nuværende tidspunkt fjernvarmenettet i flere områder af kommunen. For at sikre et konkurrencedygtigt og miljøvenligt fjernvarmesystem skal der løbende ske optimeringer af såvel investeringer som den løbende drift.

Formålet med projektet er at belyse potentialet og mulighederne for implementering af 4. generations fjernvarme i et eller flere områder af fjernvarmeudbygningen i Gentofte.

Følgende emner er analyseret.
1.Vurdering af områder (type af bygninger mv.)
2. Udarbejdelse af teknisk koncept for 4. generations fjernvarmenet.
3. Hydraulisk optimering (Termis) af ledningsnet til 4. generations fjernvarme.
4. Investeringer og vurdering af besparelser i forhold til reference (nuværende udbygningsform.)