Hillerød Varme A/S – Udarbejdelse af projektforslag for Gørløsegaard og Møllebro-kvarteret

Myndighedsprojekterne udarbejdedes med det formål at opnå godkendelse til at fjernvarmeforsyne boligområderne ved Gørløsegård samt Møllebro.

Baggrunden for udarbejdelsen af projektforslagene var, at Hillerød Kommune og Hillerød Varme A/S ønskede at undersøge muligheden for at fjernvarmeforsyne området, hvor der skulle opføres nye lavenergihuse, tæt lav bebyggelse, beboelsesejendomme samt mindre erhvervsejendomme. Alle udført efter rammerne for 2020-byggeri.

Resultatet var, at der med det forventede byggeri kunne opnås en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i sammenligning med referencescenariet, som var varmepumper. Projektforslaget blev vedtaget i efteråret 2015 uden indsigelser.

Damgaard Rådgivende Ingeniørers opgaver indebar komplet udarbejdelse af projektforslag inkl. udarbejdelse af beregninger og følsomhedsanalyser.