HOFOR – 3D-design af rørbro

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling, og de har over 1 million kunder.

I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeforsyning på Kalvebod Brygge var der behov for øget kapacitet i ledningen over Vasbygade. Vasbygade er en firesporet vej og en af Københavns indfaldsveje, hvorfor det var vigtigt, at udvidelsen kunne ske uden at genere trafik og borgere mere end højst nødvendigt. Grundet andre fremmedledninger var det ikke muligt at grave ledningen ned i vejen, og den eksisterende rørbro skulle derfor udvides.

Damgaard Rådgivende Ingeniører lavede oplæg til design af ny rørbro, statiske beregninger, design af nye bæringer samt vejledning til udførsel af projektet.  Projektet blev udført som planlagt.