Høje Taastrup Fjernvarme – Analyse af returtemperaturer

Teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en model til analyse af returtemperaturer.

Modellen har til formål at analysere eksisterende målinger af returtemperaturer fra alle kunder. Modellen kan vurdere økonomiske konsekvenser af optimeret returtemperatur fra forskellige oplæg til nye tariffer med returtemperaturincitament.

Resultaterne viser, hvor mange kunder der påvirkes økonomisk anderledes af en eventuel ny tarif. Desuden vurderes der, hvad der skal til, for at kunderne får et tilstrækkeligt incitament til at optimere returtemperaturen.

Sidst men ikke mindst resulterer analysen i en overordnet teknisk og økonomisk vurdering af optimeringspotentialet.