Lolland Kommune – Nakskov – Stormarksskolen

Med Holm & Grut Arkitekter A/S som totalrådgiver har vi for Lolland Kommune udført en om- og tilbygning på Stormarkskolen i Nakskov, hvor der er opført en ny bygning for indskolingen på i alt ca. 1.000 m2.

I den forbindelse nedrives en af skolens ældste bygninger, og eksisterende forsyningsledninger, der er beliggende i et tidligere vejareal, er inddraget til skolegård / legeplads for SFO´en.

Den nye indskolingsbygning sammenbygges med SFO’en således, at de 2 bygninger og de omkringliggende arealer udgør en samlet enhed.