Region Hovedstadens Psykiatri – Børne- og ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup

I forbindelse med etablering af enestuer med eget bad og toilet samt ny administration skal der på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup ske ombygning og ændring i de eksisterende bygninger, ligesom der skal opføres i alt 6 mindre tilbygninger.

Rådgivningsarbejdet omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, tilbudsevaluering, byggeledelse og tilsyn, aflevering og afholdelse af 1 års gennemgang.