Rødovre Kommune – Ny børneinstitution på Vårfluevej

Daginstitutionen opføres til 80 enheder og udgør ca. 680 m2 i en etage. Grundens areal er ca. 3.500 m2.

Rødovre Kommune, Bygningsafdelingen forestår selv projektering af arkitekt- og landskabsarkitektarbejde, projekteringsledelse samt byggeledelse.

Damgaard bistår Rødovre Kommune med samtlige rådgiverydelser – Rådgivning før projektering – Rådgivning i forbindelse med projektering – Fagtilsyn – Aflevering, udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan.

Bygningens naturgasforsyning forberedes for tilslutning til fjernvarme – der forventes udbygget i området.