VEKS – Ny vekslercentral og transmissionsledning

VEKS skal via Glostrup fjernvarme udvide salget af varme til Glostrup Hospital. I den forbindelse skal der etableres en ny transmissionsledning og vekslercentral på hospitalet.

Damgaard var i projektet ansvarlig for såvel detailprojektering af ledning som vekslercentral. Desuden deltog Damgaard i koordineringen med hospitalets drift, som skal sikre, at anlægsarbejdet ikke giver gener til akutmodtagelsen og øvrigt byggeri på området.

Som en del af detailprojekteringen er der udført risikovurdering, 3D-model af vekslercentralen, statiske beregninger, detailprojektering af rør og komponenter, Teknisk dossier mv.