VEKS – Etablering af 20 km transmissionsledning og pumpestation

VEKS har købt Køge kraftvarmeværk. Det nye værk skal forbindes til det resterende ledningsnet via en ny 20 km transmissionsledning mellem Greve og Køge samt en pumpestation i Solrød.

Det er ambitionen, at ledningen skal etableres på 18 måneder, da der er store besparelser ved ibrugtagning.

Damgaard er udlånt til VEKS på denne opgave og står for VEKS’ projektledelse på opgaven, dvs. alt fra deltagelse i projektering af pumpestation til byggemøder på ledningstracé.

Som en del af at kunne realisere Køge Kommunes ønske om at etablere fjernvarme i Køge har VEKS valgt at købe det biomassefyrede Køge Kraftvarmeværk.

Fjernvarmeprojektet i Køge mindsker udledningen af CO2 i en størrelsesorden af 4.000 borgeres årlige udledning og er dermed VEKS’ meget konkrete bidrag til at konvertere naturgasområder til fjernvarme.