A/S Fællesbyg – Lysholmparken – Roskilde – Helhedsplan

Bebyggelsen Lysholmparken er opført i 1967 og består af fire boligblokke med i alt 156 lejligheder og et samlet boligareal på 12.276 m².

Det har i udarbejdelsen af planen været essentielt, at bebyggelsens oprindelige facadeudtryk og udseende bevares, men dog fremtræder tidssvarende. Dette sikres ved, at den udvendige facadeisolering udføres med ny skalmur, og de oprindelige massive betonbånd, som pryder facaden, udføres i hvidfiltset murværk. De nuværende vinduer er monteret i 1980’erne og er inddelt af en vandret tværpost. Dette ændres tilbage til udseende ved opførelsestidspunktet, hvor vinduerne var inddelt af en lodpost. Foruden facade og vinduer udskiftes tag, og tagrummet efterisoleres.

Det samlede brugsvandssystem udskiftes og faldstammer reelines. Endvidere renoveres udsugningsanlægget.