A/S Fællesbyg – Lysholmparken – Roskilde

Energioptimeret Bygningsrenovering Etape 1

Første etape omfatter udskiftning af tag, etablering af dampspærre og isolering af tagrum til bygningsreglementets krav. Det samlede brugsvandssystem udskiftes. Herunder ændres fremføring af det varme brugsvand, som i dag fremføres via tagrum, således det fremover føres via kælder parallelt med det kolde brugsvand. Cirkulationen i det varme brugsvand sikres via et online-system med forsyning og cirkulation i samme rør i stigestrengene.

Faldstammer reelines ved indblæsning af polyester-strømpe i afrenset faldstamme. Strømpe føres ud i afgreninger til gulvafløb, wc og køkkenvask. Eksisterende udsugningsanlæg renses, og der monteres nye energieffektive ventilatorer og effektiv styring.