Glostrup Varme A/S – Etablering af koblingsledning til Glostrup Hospital

Glostrup Varme har indgået en aftale med Glostrup Hospital om levering af varmebaseret og bæredygtig fjernvarme.

I forhold til dette vil der blive etableret en ny transmissionslinje fra VEKS varmevekslerstation på hospitalet til deres eksisterende varmeinstallation.

Damgaard er ansvarlig for det detaljerede design af transmissionsledningen. Derudover deltager Damgaard i koordineringen med hospitalet for at sikre, at initialiseringen af transmissionsledningen er til tiden og med minimal ulempe.

Som en del af det detaljerede design er der lavet en 3D-model af varmevekslerenheden sammen med det detaljerede design af rørledninger og komponenter, statiske beregninger osv. Desuden er Damgaard ansvarlig for byggeledelse og tilsyn under anlægsfasen