Guldborgsund Varme A/S (Brøndum) – Ny ledning under jernbanen

Guldborgsund Varme har udarbejdet et forprojekt for etablering af ny fjernvarmeforbindelse under baneterræn, og ledningsforbindelsen skal erstatte den eksisterende fjernvarmeforbindelse over Højbroen, som fjernes i vinteren 2014/15 i forbindelse med elektrificering af banestrækningen mellem Ringsted og Rødbyhavn.

Projektet udføres som rådgiver for Brøndum i en totalentreprise. Ledningsanlægget består af to ø323 fjernvarmeledninger samt 2 stk. ø40 tomrør.

Ledningerne føres fra Højbrogade igennem en boosterstation, over p-plads til Brovejen, under baneterræn, til sukkerfabrikkens areal og videre over i Østerbrogade.

Rådgivningsarbejdet blev udvidet til også at omfatte rådgivning i forbindelse med indhentning af banekrydsningstilladelsen.