Himmelev Kirke og sognegård – Implementering af fjernvarme

Damgaard rådgivende Ingeniører har i 2014 implementeret fjernvarme i Himmelev Kirke og -Sognegård, i forbindelse med at Roskilde Forsyning udbyggede forsyningsområdet.

Fjernvarmen er ført ind i sognegårdens varmecentral, hvorfra bygningen via veksler varmeforsynes med centralvarme og varmt brugsvand. I varmecentralen er endvidere placeret en veksler, som via en cirkulationsledning forsyner kirken med varme. I forbindelse med overgangen til fjernvarme blev luftvarmeanlægget udskiftet til et nyt energieffektivt luftvarmesystem suppleret med et par radiatorer i våbenhus og dåbsværelse.

Det samlede varmeanlæg er udført med CTS, således opvarmning af kirken kan styres og opvarmes efter behov.