Høje Taastrup Fjernvarme – Store Varmepumper til fjernvarme

I forbindelse med at HOFOR nedlægger en vandindvindingsboring, opstår der behov for ny grundvandssænkning, da grundvandet i et boligområde ellers vil stå for højt.

Høje Taastrup Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) har på en workshop kortlagt muligheder for synergi i vand og varmeprojekter. Her blev der vurderet, at grundvandet kunne bruges til energikilde i store varmepumper. I den forbindelse blev der udført en overordnet teknisk analyse og vurdering af rentabiliteten.

Det er dog ikke tilladt at opsætte varmepumper i de centrale kraftvarmeområder af Danmark. Derfor er der udarbejdet en dispensationsansøgning til energistyrelsen, som fik positivt udfald, og næste fase af projektet er en lokal myndighedsgodkendelse inkl. miljøgodkendelser samt projektering af anlægget.