Københavns Ejendomme – Muldvarpen

Udflytterbørnehave, om- og tilbygning.

Den nye tilbygning placeres langs den vestlige facade, således at de to grupperum kan udvides med mindre tilstødende rum. I tilbygningen placeres desuden et femte grupperum. Rummets gulvkote er her sænket til kælderniveau, således at der kan etableres direkte adgang til det fri mod syd.

Tilbygningen er opført som en let træbygning med større glaspartier og ovenlys. Taget er udlagt som grønt tag, såkaldt Sedumtag, så det i højere grad integreres i det fine landskab. Træbeklædningen opføres i olieholdige sorter som ceder eller teak.

Tilbygningen udføres energimæssigt som klasse 1 og med solcelleanlæg på taget.