Norfors I/S – Renovering af fjernvarmeledninger i Stampetoften, Stampeengen og Elsdyrvej

Opgaven består i ingeniørrådgivning i forbindelse med hovedprojektering og udførelse af fjernvarmerenovering i henholdsvis Stampetoften, Stampeengen og villakvarteret omkring Elsdyrvej og Hjortevej.

Eksisterende præisolerede fjernvarmeledninger skal udskiftes med nye præisolerede fjernvarmerør, idet de eksisterende ledninger er ca. 40 år gamle, og der opleves en del brud i områderne, da rørene er nedslidte.

Opgaven i Stampetoften og Stampeengen er særligt udfordrende i forhold til pladsforhold, da ledningerne er placeret i smalle stier mellem bygningerne. Varmeforsyningen til beboerne skal desuden bibeholdes under projektet.

Opgaverne udføres i 3 fagentrepriser og Damgaard Rådgivende Ingeniører står for al rådgivning i forbindelse med projektet herunder projektering, detailprojektering, forudgående møder med grundejerforeninger, udbud, kontrahering, byggeledelse og tilsyn.