Region Hovedstadens Psykiatri – Birkeboligerne

Damgaard Rådgivende Ingeniører har for Region Hovedstadens Psykiatri bistået med at udarbejde beslutningsnotat, som skal danne grundlag for igangsætning af et tagudskiftningsprojekt på Birkeboligerne, Klintegården i Frederikssund.

Damgaard anbefaler i april 2011, at der hurtigt foretages en total tagudskiftning grundet vandindtrængning igennem tagflade i forbindelse med frostvejr og isdannelser på tagfladen. Det var målet, at der ikke skulle ændres væsentligt på bygningens ydre fremtræden, samtidig med, at der vælges en løsning, som er mulig at udføre uden for store ændringer på underliggende og tilstødende konstruktioner.

Der er valgt at udskifte eksisterende eternitskifer og lægter, med rupløjede brædder og 2 lag tagpap med trekantlister.