Region Hovedstadens Psykiatri – Klintegården

Damgaard har i forbindelse med tagudskiftning på Klintegården udfærdiget et notat omhandlende bygningens kritiske murværk.

Generelt er store dele af bebyggelsens murværk skadet, særligt facader beliggende i nordenden hvor tilstanden må betegnes som meget kritisk med direkte adgang til hulmuren.

Der tegner sig to skadestyper på bebyggelsen, dels mørtelfuger, som er porøse og manglende, samt skader opstået i tegl og fuger grundet optrængende fugt fra terræn som generelt er hævet, så 1-3 teglskifter ligger under terræn.

Skaderne er udbedret.