Roskilde Varme A/S – Renovering af fjernvarmeledninger

Opgaven består i ingeniørrådgivning i forbindelse med hovedprojektering og udførelse af fjernvarmerenovering i Hersegade og på Stændertorvet. Ekisterende apurit/betonkanaler med fjernvarmeledninger skal udskiftes med nye præisolerede fjernvarmerør.

Opgaven i Hersegade kræver særlig fokus på trafikal håndtering og hensyntagen til ældre huse, da den finder sted i små smalle gader i Roskildes gamle bydel.

Opgaven på Stændertorvet blev udført, før en stor renovering af torvet i 2014/2015 og i tæt koordinering med de lokale brugere, samtidig med at der blev taget hensyn til de mange fodgængere.

Stændertorvet – I forbindelse med ombygning af Stændertorvet, ønskes fjernvarmeledningen, som krydser torvet, renoveret. Hovedledningen er ca. 100 m lang og omfatter desuden 8 stikledninger (ca. 100 m). Ledningerne er overvejende gamle apurit/beton-kanaler. Opgaven kræver ekstra koordinering med Roskilde Kommune om de samlede (tids)planer for torvets ombygning. Er udført.

Hersegade/ Store Gråbrødrestræde – Hersegade er i dag fjernvarmeforsynet. 

Forsyningsledningerne er overvejende gamle apurit/beton- kanaler, som skal udskiftes. Strækningen er ca. 400 m lang og omfatter ca. 20 stikledninger (ca. 300 m) og går fra Algade til Jernbanegade. 

Sidevejen, Store Gråbrødrestræde, skal der også renoveres en del af. Opgaven kræver ekstra trafikhåndtering og ekstra ressourcer, da det er små smalle gader i Roskildes gamle bydel.