Universitets- og Bygningsstyrelsen – Syddansk Universitet Odense – Bygning 38

Byggeafsnit 38.2 på Syddansk Universitet i Odense omhandler en tilbygning i 2 etager + kælder med et samlet bruttoetageareal på 2.500 m2. Programmering og dispositionsprojekt er udført i 2008/2009, hvor der er afholdt en åbent hus-Workshop med repræsentanter for brugergrupper og organisationer samt driftspersonale i universitetsmiljøet som helhed.

Efter forprojektet ønskede UBST gennemført en analyse af, om projektet med fordel kunne gennemføres som lavenergiklasse 1. I samarbejde med Witraz er der udført et case-studie med det formål at påvise forøgede anlægsudgifter ved henholdsvis lavenergiklasse 1 og 2 kontra driftsbesparelser og tilbagebetalingstider. På den baggrund blev det besluttet, at bygningen skulle udføres som lavenergiklasse 2. Detailprojekt og udbud i fagentreprise er udført i 2009/2010.

Opførelsen forløber planmæssigt. Der er afholdt rejsegilde den 12. oktober 2010. Bygningen er ibrugtaget.