Lejerbo Brøndby

Lejerbo Brøndby, afd. 818-0 Seniorfællesskabet Æbleblomsten Aftalen omfatter totalrådgivning og bygherrerådgivning vedrørende: Projektet indeholder 21 stk. ældreboliger som etageboligbyggeri. Boligerne er fordelt med 9 stk. 3-rums boliger på ca. 84 m2 og 12 stk. 2-rums boliger på ca. 67 m2 samt et fælleshus på ca. 125 m2. Udarbejdelse af projektforslag/myndighedsprojekt og samlet udbud i totalentreprise, […]

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Universitets- og Bygningsstyrelsen – Syddansk Universitet Odense – Bygning 38 Byggeafsnit 38.2 på Syddansk Universitet i Odense omhandler en tilbygning i 2 etager + kælder med et samlet bruttoetageareal på 2.500 m2. Programmering og dispositionsprojekt er udført i 2008/2009, hvor der er afholdt en åbent hus-Workshop med repræsentanter for brugergrupper og organisationer samt driftspersonale i […]

Lolland Kommune

Lolland Kommune – Nakskov – Stormarksskolen Med Holm & Grut Arkitekter A/S som totalrådgiver har vi for Lolland Kommune udført en om- og tilbygning på Stormarkskolen i Nakskov, hvor der er opført en ny bygning for indskolingen på i alt ca. 1.000 m2. I den forbindelse nedrives en af skolens ældste bygninger, og eksisterende forsyningsledninger, […]

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune – Renovering af faglokaler på 6 skoler I samarbejde med White arkitekter A/S – der er totalrådgiver for Roskilde Kommune – har vi stået for renovering af faglokaler på 6 af kommunens skoler, Lynghøjskolen, Klostermarksskolen, Himmelev Skole, Jyllinge Skole, Østervangsskolen og Tjørnegårdsskole. En opgave der over en flerårig periode omfatter registrering, tilstand, vedligeholdelsesbehov, […]

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune – Integreret daginstitution – Vejsgården i Vemmelev. Slagelse Kommune har valgt Creo Arkitekter og Damgaard Rådgivende Ingeniører som totalrådgivere ved udarbejdelse af et projekt til ca. 522 m² stor integreret daginstitution for børn på Vejsgården i Vemmelev ved Korsør. Opgaven består i at renovere / ombygge Vejsgårdens eksisterende stuehus i 2 etager på […]

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune – Trestensgården Integreret daginstitution Slagelse kommune har i juni måned 2010 valgt Creo Arkitekter og Damgaard Rådgivende Ingeniører som totalrådgivere på Trestengården i Skælskør. Opgaven omfatter projekt og udbud for en integreret børneinstitution til 40 børn + gæstehus for 20 dagplejebørn inkl. alle faciliteter, legeareal mv. Den samlede bebyggelse på i alt 536 […]

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme – Muldvarpen Udflytterbørnehave, om- og tilbygning. Den nye tilbygning placeres langs den vestlige facade, således at de to grupperum kan udvides med mindre tilstødende rum. I tilbygningen placeres desuden et femte grupperum. Rummets gulvkote er her sænket til kælderniveau, således at der kan etableres direkte adgang til det fri mod syd. Tilbygningen er […]

Rødovre Kommune

Rødovre Kommune – Ny børneinstitution på Vårfluevej Daginstitutionen opføres til 80 enheder og udgør ca. 680 m2 i en etage. Grundens areal er ca. 3.500 m2. Rødovre Kommune, Bygningsafdelingen forestår selv projektering af arkitekt- og landskabsarkitektarbejde, projekteringsledelse samt byggeledelse. Damgaard bistår Rødovre Kommune med samtlige rådgiverydelser – Rådgivning før projektering – Rådgivning i forbindelse med […]

Himmelev Kirke og sognegård

Himmelev Kirke og sognegård – Implementering af fjernvarme Damgaard rådgivende Ingeniører har i 2014 implementeret fjernvarme i Himmelev Kirke og -Sognegård, i forbindelse med at Roskilde Forsyning udbyggede forsyningsområdet. Fjernvarmen er ført ind i sognegårdens varmecentral, hvorfra bygningen via veksler varmeforsynes med centralvarme og varmt brugsvand. I varmecentralen er endvidere placeret en veksler, som via […]

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri – Klintegården Damgaard har i forbindelse med tagudskiftning på Klintegården udfærdiget et notat omhandlende bygningens kritiske murværk. Generelt er store dele af bebyggelsens murværk skadet, særligt facader beliggende i nordenden hvor tilstanden må betegnes som meget kritisk med direkte adgang til hulmuren. Der tegner sig to skadestyper på bebyggelsen, dels mørtelfuger, som […]

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri – Birkeboligerne Damgaard Rådgivende Ingeniører har for Region Hovedstadens Psykiatri bistået med at udarbejde beslutningsnotat, som skal danne grundlag for igangsætning af et tagudskiftningsprojekt på Birkeboligerne, Klintegården i Frederikssund. Damgaard anbefaler i april 2011, at der hurtigt foretages en total tagudskiftning grundet vandindtrængning igennem tagflade i forbindelse med frostvejr og isdannelser på […]

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri – Børne- og ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup I forbindelse med etablering af enestuer med eget bad og toilet samt ny administration skal der på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup ske ombygning og ændring i de eksisterende bygninger, ligesom der skal opføres i alt 6 mindre tilbygninger. Rådgivningsarbejdet omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse […]

Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland – Østergade afd. 106 – Tølløse Østergade afd. 106, Tølløse. Afdelingen består af 22 boliger i en tæt-lav bebyggelse, der er opført i 1979. I boligerne er der konstateret fugtskader i badeværelser og råd i de omkransende vægge. Ved bygningsgennemgang er der endvidere konstateret manglende skivevirkning i tag- og loftkonstruktion, utilstrækkelig forankring af […]

Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland – Udarbejdelse af vision og helhedsplanmed planer og budget for byggeskader og renovering. Margrethegården i Ringsted. Bebyggelsen er opført omkring 1955 og består af 117 lejligheder. En bygningsgennemgang har påvist nødvendighed af en omfattende renovering af installationer for afløb, el, vand- og varme samt renovering og energioptimering af bygningens klimaskærm, der sikrer en […]

A/S Fællesbyg

A/S Fællesbyg – Lysholmparken – Roskilde Energioptimeret Bygningsrenovering Etape 1 Første etape omfatter udskiftning af tag, etablering af dampspærre og isolering af tagrum til bygningsreglementets krav. Det samlede brugsvandssystem udskiftes. Herunder ændres fremføring af det varme brugsvand, som i dag fremføres via tagrum, således det fremover føres via kælder parallelt med det kolde brugsvand. Cirkulationen […]

Boligselskabet Birkebo

Boligselskabet Birkebo – Renovering I april 2012 har vi, under en rammeaftale i samarbejde med Paalsson Arkitekter, Thora Arkitekter og Andreas Bruun landskabsarkitekter, vundet et miniudbud som totalrådgiver ved renovering af bebyggelsen Birkerød Parkvej, afd. 06 under Boligselskabet Birkebo, som består af 183 boliger på i alt 13.245 m2.  Rådgivningsopgaven består i at klarlægge behovet […]

A/S Fællesbyg

A/S Fællesbyg – Lysholmparken – Roskilde – Helhedsplan Bebyggelsen Lysholmparken er opført i 1967 og består af fire boligblokke med i alt 156 lejligheder og et samlet boligareal på 12.276 m². Det har i udarbejdelsen af planen været essentielt, at bebyggelsens oprindelige facadeudtryk og udseende bevares, men dog fremtræder tidssvarende. Dette sikres ved, at den […]

Energirådgivning

Energirådgivning – Energimærkning Energirådgivning og energimærkning samt gennemførelse af energibesparende foranstaltninger for el, vand og varme har fra firmaets start været en af vores primære kerneydelser. Siden 1997 har vi været godkendt som energikonsulenter på både en- og flerfamiliehuse, etageboliger samt erhvervs- og offentligt byggeri. Hillerød, Varde, Guldborgsund, Langeland, Sorø, Frederikssund, Gentofte og Vesthimmerland kommuner […]