Gentofte Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme – Udbygning af fjernvarme Fase 1 og Fase 2 Gentofte kommune har vedtaget en ambitiøs udbygningsplan for fjernvarmen, der omfatter hele kommunen og bidrager til at gøre energiforsyningen i hovedstadsområdet mere klimavenlig.  Udbygningen foregår i 5 faser, hvoraf fase 1 og fase 3 p.t. finder sted nu. Det eksisterende ledningsnet bliver udvidet med […]

Gentofte Fjernvarme – 4

Gentofte Fjernvarme – 4. generations fjernvarme Gentofte Fjernvarme udbygger på nuværende tidspunkt fjernvarmenettet i flere områder af kommunen. For at sikre et konkurrencedygtigt og miljøvenligt fjernvarmesystem skal der løbende ske optimeringer af såvel investeringer som den løbende drift. Formålet med projektet er at belyse potentialet og mulighederne for implementering af 4. generations fjernvarme i et […]

Høje Taastrup Fjernvarme

Høje Taastrup Fjernvarme – Analyse af returtemperaturer Teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en model til analyse af returtemperaturer. Modellen har til formål at analysere eksisterende målinger af returtemperaturer fra alle kunder. Modellen kan vurdere økonomiske konsekvenser af optimeret returtemperatur fra forskellige oplæg til nye tariffer med returtemperaturincitament. Resultaterne viser, hvor mange kunder der […]

Roskilde Varme A/S

Roskilde Varme A/S – Renovering af fjernvarmeledninger Opgaven består i ingeniørrådgivning i forbindelse med hovedprojektering og udførelse af fjernvarmerenovering i Hersegade og på Stændertorvet. Ekisterende apurit/betonkanaler med fjernvarmeledninger skal udskiftes med nye præisolerede fjernvarmerør. Opgaven i Hersegade kræver særlig fokus på trafikal håndtering og hensyntagen til ældre huse, da den finder sted i små smalle […]

Roskilde Varme A/S

Roskilde Varme A/S – Ledning og veksleranlæg på Risø Forskerparken på Risø skal fremover forsynes med fjernvarme. I den forbindelse har Damgaard på vegne af Roskilde Forsyning lavet et total udbud på etablering af et veksler- og ledingsanlæg til Risø og Risøhuse.  Der er udarbejdet en overordnet funktionsbeskrivelse af system og komponenter samt principtegninger, kontraktforhandlinger […]

VEKS

VEKS – Etablering af 20 km transmissionsledning og pumpestation VEKS har købt Køge kraftvarmeværk. Det nye værk skal forbindes til det resterende ledningsnet via en ny 20 km transmissionsledning mellem Greve og Køge samt en pumpestation i Solrød. Det er ambitionen, at ledningen skal etableres på 18 måneder, da der er store besparelser ved ibrugtagning. […]

Hillerød Varme A/S

Hillerød Varme A / S – Etablering af et 20-MW flisfyret varmeanlæg og 25 km transmissionslinje, inklusive forbindelse til stationer. Med overtagelsen af ​​fjernvarmenettet i de mindre byer i Hillerød Kommune har Hillerød Varme A / S haft behov for at etablere nye transmissionsledninger. Desuden er muligheden for at etablere et nyt flisværk vurderet og […]

Glostrup Varme A/S

Glostrup Varme A/S – Etablering af koblingsledning til Glostrup Hospital Glostrup Varme har indgået en aftale med Glostrup Hospital om levering af varmebaseret og bæredygtig fjernvarme. I forhold til dette vil der blive etableret en ny transmissionslinje fra VEKS varmevekslerstation på hospitalet til deres eksisterende varmeinstallation. Damgaard er ansvarlig for det detaljerede design af transmissionsledningen. […]

VEKS

VEKS – Ny vekslercentral og transmissionsledning VEKS skal via Glostrup fjernvarme udvide salget af varme til Glostrup Hospital. I den forbindelse skal der etableres en ny transmissionsledning og vekslercentral på hospitalet. Damgaard var i projektet ansvarlig for såvel detailprojektering af ledning som vekslercentral. Desuden deltog Damgaard i koordineringen med hospitalets drift, som skal sikre, at […]

Guldborgsund Varme A/S (Brøndum)

Guldborgsund Varme A/S (Brøndum) – Ny ledning under jernbanen Guldborgsund Varme har udarbejdet et forprojekt for etablering af ny fjernvarmeforbindelse under baneterræn, og ledningsforbindelsen skal erstatte den eksisterende fjernvarmeforbindelse over Højbroen, som fjernes i vinteren 2014/15 i forbindelse med elektrificering af banestrækningen mellem Ringsted og Rødbyhavn. Projektet udføres som rådgiver for Brøndum i en totalentreprise. […]

Høje Taastrup Fjernvarme

Høje Taastrup Fjernvarme – Store Varmepumper til fjernvarme I forbindelse med at HOFOR nedlægger en vandindvindingsboring, opstår der behov for ny grundvandssænkning, da grundvandet i et boligområde ellers vil stå for højt. Høje Taastrup Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) har på en workshop kortlagt muligheder for synergi i vand og varmeprojekter. Her blev der […]

Hillerød Varme A/S

Hillerød Varme A/S – Udarbejdelse af projektforslag for Gørløsegaard og Møllebro-kvarteret Myndighedsprojekterne udarbejdedes med det formål at opnå godkendelse til at fjernvarmeforsyne boligområderne ved Gørløsegård samt Møllebro. Baggrunden for udarbejdelsen af projektforslagene var, at Hillerød Kommune og Hillerød Varme A/S ønskede at undersøge muligheden for at fjernvarmeforsyne området, hvor der skulle opføres nye lavenergihuse, tæt […]

Norfors I/S

Norfors I/S – Renovering af fjernvarmeledninger i Stampetoften, Stampeengen og Elsdyrvej Opgaven består i ingeniørrådgivning i forbindelse med hovedprojektering og udførelse af fjernvarmerenovering i henholdsvis Stampetoften, Stampeengen og villakvarteret omkring Elsdyrvej og Hjortevej. Eksisterende præisolerede fjernvarmeledninger skal udskiftes med nye præisolerede fjernvarmerør, idet de eksisterende ledninger er ca. 40 år gamle, og der opleves en […]

HOFOR

HOFOR – Byggeledelse og tilsyn HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og har over 1 million kunder. Damgaard Rådgivende Ingeniører samarbejder løbende med HOFOR omkring byggeledelse og tilsyn på større komplicerede ledningsprojekter til både Fjernvarme og fjernkøling. Nogle projekter omhandler også konvertering fra dampforsynet fjernvarme til […]

HOFOR – 3D-design af rørbro

HOFOR – 3D-design af rørbro HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling, og de har over 1 million kunder. I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeforsyning på Kalvebod Brygge var der behov for øget kapacitet i ledningen over Vasbygade. Vasbygade er en firesporet vej og en af Københavns […]